Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza w Częstochowie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda Kancelaria Komornicza w Częstochowie

Kancelaria Komornika Sądowego Adriana Golibroda  jest wyposażona w narzędzia i systemy teleinformatyczne umożliwiające szybkie dokonywanie czynności dzięki dostępowi do:

  • OGNIVO - elektroniczne zapytania o rachunki bankowe dłużników,
  • ZUS PUE - elektoniczne zapytania do ZUS o pracodawców dłużników.
  • CPD - Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
  • EKW - Elektroniczne Księgi Wieczyste,
  • EPO - Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
  • EPU - elektroniczne postępowanie upominawcze,
  • EPUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
  • CEPIK - Centralna ewidencja pojazdów

ID kancelarii w systemie EPU: 2584

 

WIERZYCIEL to osoba, na rzecz której prowadzona jest egzekucja. To on decyduje czy i w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Aby dochodzić swoich roszczeń przez komornika, wierzyciel musi złożyć:

  1. ORYGINAŁ TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO ze znajdującą się na nim KLAUZULĄ WYKONALNOŚCI. Tytułem egzekucyjnym może być m.in. orzeczenie sądu, referendarza sądowego czy ugoda zawarta przed sądem (wszystkie tytuły wymienia art. 777 kodeksu postępowania cywilnego). Natomiast treść klauzuli wykonalności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności.
  2. WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI (formularze wniosków oraz przepisy do pobrania znajdują się w zakładce Dokumenty).